Gewoon doen!
LAATSTE NIEUWS : Speerpunten Stadspartij RoermondLijsttrekkers en burgers samen in debat over ruimtelijke ordening!!!Uitnodiging debatavond op maandag 10 maart 2014! Mogelijk commerciŽle bibliotheek in het oude gemeentehuis van Swalmen?Debatavond 10 maart in Herteheym
Contact

Telefoon:††0475-310827 / 06-20613868
Email:†††††††leon.coenen@planet.nl

Website:†††www.stadspartijroermond.nl

Wilt u de gehele gemeenteraad aanspreken/ bereiken?

Dit zijn uw opties:

  • Spreekrecht raads- commissievergaderingen
  • Burgerinitiatieven

Spreekrecht raads- commissievergaderingen


Burgers hebben de mogelijkheid om in de raads- commissievergaderingen het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen. Slechts in enkele, in de wet vastgelegde, uitzonderingsgevallen is het niet mogelijk gebruik te maken van het spreekrecht. Diegene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit tenmiste 24 uur voor aanvang van de raadsvergadering aan de griffier: Jos Vervuurt.

Bij het aanmelden vermeldt† uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover†u het woord wil voeren.

Hebt u hierbij hulp nodig? De Stadspartij is u hierbij graag van dienst.

Email:†††††††leon.coenen@planet.nl

Telefoon:††0475-310827 / 06-20613868

Griffier:†††† vervuurt.h@roermond.nlof 04575-359999

Burgerinitiatieven


De gemeenteraad heeft in de verordening burgerinitiatieven bepaald dat burgers, onder bepaalde voorwaarden, de mogelijkjheid hebben om rechtsrtreeks voorstellen op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Een van de voorwaarden is dat een verzoek door minimaal 50 personen van 16 jaar en ouder moet worden ondersteund. Indien daaraan behoefte bestaat is de griffier van de gemeenteraad graag bereid de helpende hand te bieden bij het opstellen van een burgerinitiatiefvoorstel.†

Ook De Stadspartij kan†u hierbij†van dienst zijn.

Email:††††††leon.coenen@planet.nl

Telefoon:††0475-310827 / 06-20613868

Griffier:†††† vervuurt.h@roermond.nlof 04575-359999