Gewoon doen!
LAATSTE NIEUWS : PARKEERAPP: WETHOUDER MOET DOOR HET STOF GAAN!RAADSVERGADERING 24 meiEENZAAMHEIDWIE GAAT DE FORMATIE KAR TREKKENEN HOE NU VERDER?
Stadspartij Roermond vraagt opheldering over verlenging vergunning gasboring (18-02-14 12:07)
Bronvermelding van dit artikel Henri HaenenROERMOND - De Stadspartij Roermond (SPR) heeft het college van burgemeester en wethouders om opheldering gevraagd inzake schaliegas en de verlenging van een vergunning voor Hexagon Energy, een volle dochter van DSM. Volgens die vergunning mag dit bedrijf gaan boren naar (schalie)gas in onze regio. In vragen aan het college wijst raadslid Leon Coenen (SPR) erop, dat de gemeenteraad van Roermond op 26 september vorig jaar heeft laten weten geen schaliegasboringen op haar grondgebied toe te zullen staan. Minister Henk Kamp moet eerst het risico van aardbevingen als gevolg van zulke boringen op de Peelrandbreuk in kaart brengen. Wat minstens zo belangrijk is: de raad verzocht Kamp de gemeente Roermond te schrappen uit al verleende concessies of nog te verlenen concessies op grond van de Mijnbouwwet, zoals de opsporingsvergunning van Hexagon Energy voor de Groote Peel / Beatrixmijn (Meinweg). Nu lijkt het erop dat de zogenoemde opsporingsvergunning voor met name steenkoolgas van Hexagon Energy BV voor het concessiegebied Peel per 28 december 2013 is verleend. Zon verlenging kan volgens een publicatie in de Staatscourant alleen als er voor 28 juni 2013 gemotiveerd is aangegeven waar de boring zal worden verricht, onder vermelding van tijdstip, plaats, geologische structuur en diepte, aldus Coenen. Het gaat overigens om een gebied van maar liefst 365 vierkante kilometer. En dus vraagt de SPR aan B&W of Hexagon Energy BV vr 28 juni vorig jaar of anders vr 28 december een plan heeft ingediend voor het boren naar koolwaterstoffen in het concessiegebied de Peel. Als dat zo is, wat staat dan in dat plan over boor locatie, diepte en het tijdstip van aanvang. Als Hexagon Energy geen plan heeft ingediend, waarom is de opsporingsvergunning dan verlengd, wil Coenen van het college weten. In de Staatscourant is namelijk geen verzoek tot verlenging of wijziging van de opsporingsvergunning gepubliceerd. ,,In de beantwoording van mijn eerdere vragen geeft u aan dat op deze datum de provincie Limburg nog geen verzoek tot advies heeft ontvangen van het Ministerie over de opsporingsaanvraag naar steenkoolgas door Hexagon Energy. Is er inmiddels wel zon verzoek ontvangen?, wil Coenen weten.

» Terug