Gewoon doen!
LAATSTE NIEUWS : PARKEERAPP: WETHOUDER MOET DOOR HET STOF GAAN!RAADSVERGADERING 24 meiEENZAAMHEIDWIE GAAT DE FORMATIE KAR TREKKENEN HOE NU VERDER?
Pilot voor begeleiding van vrouwen in opvang-situaties naar ondernemerschap (22-02-14 14:07)
De raad van de gemeente Roermond, in vergadering bijeen op donderdag 20 februari 2014; Overwegende dat: in de gemeenten Amsterdam en Eindhoven/Tilburg een tweetal pilots gestart zijn om (kansrijke)vrouwen in de opvang te begeleiden naar (een mogelijk) ondernemerschap; binnen dit concept vrouwen, die geconfronteerd zijn met huiselijke geweld, weer een toekomst wordt geboden; deze vrouwen hun zelfvertrouwen en waardigheid terugkrijgen en voor zichzelf en hun gezin werken aan economische zelfstandigheid (middels het opzetten van een eigen onderneming); middels het project ook wordt gewerkt aan het (uit)bouwen van zakelijke ťn sociale netwerken; een dergelijk project ook voor vrouwen (binnen de doelgroep) in Roermond van veel waarde zou kunnen zijn, maar ervaring leert dat er sprake dient te zijn van een bepaalde schaal van het project (aantal cliŽnten); het opzetten van een dergelijk project in samenwerking met enkele andere Limburgse gemeenten gestalte zou dienen te krijgen, waardoor ook de kosten gedeeld kunnen worden, gedacht zou kunnen worden aan de gemeente Venlo en mogelijk Weert en Venray; de Federatie Opvang Limburg inzicht kan verschaffen in potentiele deelnemers in verschillende gemeenten; de financiering zou -voor wat betreft het Roermondse deel- plaats kunnen vinden in het kader van het programma Economisch stimulerend en Sociaal verbindend (raadsvoorstel 2013/091/1) welke in de raadsvergadering van 19 december 2013 is vastgesteld. Roept het college op: de mogelijkheden van een dergelijk project (uit te voeren in samenwerking met andere gemeenten) in kaart te brengen en de raad hierover te informeren en gaat over tot de orde van de dag. Aldus vastgesteld in zijn vergadering van 20 februari 2014. De griffier, J. Vervuurt De voorzitter, mr. P.A.G. Cammaert Ingediend door: L. Coenen (SPR).

» Terug