Gewoon doen!
LAATSTE NIEUWS : PARKEERAPP: WETHOUDER MOET DOOR HET STOF GAAN!RAADSVERGADERING 24 meiEENZAAMHEIDWIE GAAT DE FORMATIE KAR TREKKENEN HOE NU VERDER?
Debatavond 10 maart in Herteheym (04-03-14 12:09)
Thema: Gemeentelijke Ruimtelijke Ordening, een onderwerp dat iedere burger van onze gemeente raakt. Gespreksleider is Maarten Bonnemaijers, de toegang is gratis. We starten om 19.30 uur in wijkzaal Herteheym, Putkamp 6A in Herten. Van harte uitgenodigd voor deze open debatavondDit debat gaat namelijk over een belangrijk thema: hoe kunnen we in onze stad Roermond het draagvlak voor nieuwe ruimtelijke projecten versterken en wat is de rol van de gemeente en in het bijzonder de gemeenteraad, burgers, wijkorganisaties en ondernemers. Met andere woorden op welke wijze kunnen we samen de dynamiek van ontwikkeling van Roermond in de toekomst behouden, en bij voorkeur verder versterken en ons teweer stellen tegen de bedreigingen!! De inleiding van dit debat wordt gehouden door mevrouw Trees van der Schoot. Zij adviseert vanuit een eigen adviesbureau diverse gemeenten in Limburg , is docent aan de Open Universiteit op het gebied van Ruimtelijke Ordening en binnen onze gemeente actief als voorzitter van Buurtvereniging ít Vrijveld. Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met: Fons Zijlstra fons.zijlstra@me.com tel.: 06 52100204

» Terug