Gewoon doen!
LAATSTE NIEUWS : PARKEERAPP: WETHOUDER MOET DOOR HET STOF GAAN!RAADSVERGADERING 24 meiEENZAAMHEIDWIE GAAT DE FORMATIE KAR TREKKENEN HOE NU VERDER?
Uitnodiging debatavond op maandag 10 maart 2014! (08-03-14 07:09)

De Stadspartij Roermond organiseert een debatavond over thema: Gemeentelijke Ruimtelijke Ordening

Waar worden in de toekomst Roermond nieuwe appartementencomplexen gebouwd en waar grondgebonden woningen?  Welke nieuwe projecten komen er voor de detailhandel en welke locaties zijn daarvoor geschikt? En hoe betrek je burgers en ondernemers bij dergelijke nieuwe ontwikkelingen?

Zo maar een aantal vragen die onderwerp van gesprek zijn tijdens het debat over gemeentelijke ruimtelijke ordening op maandag 10 maart a.s. in de Wijkzaal Herteheym.

Het debat wordt georganiseerd door de Stadspartij Roermond en is een eerste aanzet tot een nieuwe  manier van denken over gemeentelijke ruimtelijke ordening.

Het debat begint om 19.30 u en is  toegankelijk voor burgers, ondernemers en ander belangstellenden. Ook de Roermondse politieke partijen zijn uitgenodigd en zullen ongetwijfeld volop aanwezig zijn!

Roermond is een stad volop in ontwikkeling. De afgelopen jaren is flink in de stad geïnvesteerd. Er is veel inzet gepleegd bij het tot stand komen van de vele nieuwe projecten! We zien echter ook bedreigingen als gevolg van de crisis: leegstand van winkels, kantoren en bedrijfsgebouwen en het uitblijven van initiatieven.

Roermond moet ook bezuinigen en daardoor terug treden.  Dit is niet typisch Roermonds: veel gemeenten zoeken naar een uitweg uit de crisis en naar nieuwe stijlen van gebieds- en  sociale ontwikkeling. Daarbij wordt ook gekeken naar de eigen rol. De  ‘andere overheid’ is de koers die daarbij wordt ingezet. De essentie daarvan is dat gemeenten (en de overheid in het algemeen) het initiatief meer  en meer neerlegt bij burgers en ondernemers. Dat vraagt een andere rol van de gemeente.

Het terugleggen van de verantwoordelijkheid bij burgers en ondernemers vindt nu al in sterke mate plaats op de beleidsterreinen zorg en welzijn. Ook leefbaarheid in kernen/wijken wordt meer en meer domein van de inwoner en ondernemer.

In het fysieke domein, te weten de ruimtelijke ordening, lijkt echter nog in veel gemeenten nog een dergelijke omslag te worden gemaakt. Veel gemeenten zijn hier op allerlei manieren en ieder voor zich mee bezig. Vaak is er nu ook inbreng van burgers en ondernemers bij ruimtelijke besluiten, maar deze is vaak reactief: pas naar aanleiding van een concreet initiatief of een ontwerp-besluit. Dat kan anders! Een meer intense samenwerking kan ook een positief middel zijn om het draagvlak te vergroten en burgerparticipatie te stimuleren.

Deze debat-avond gaat over dit thema: hoe kunnen we in een stad als Roermond het draagvlak voor nieuwe projecten versterken en wat is dan de rol van de gemeente en in het bijzonder de gemeenteraad, burgers en ondernemers. Met andere woorden op welke wijze kunnen we de dynamiek van ontwikkeling van Roermond in de toekomst behouden, bij voorkeur verder versterken en ons teweer stellen tegen de bedreigingen!!

De inleiding van dit debat wordt gehouden door Mevr. Trees van der Schoot. Zij adviseert vanuit een eigen adviesbureau diverse gemeenten in Limburg , is ook docent op de Open Universiteit op het gebied van Ruimtelijke ordening en binnen onze gemeente actief als voorzitter van Buurtvereniging ‘t Vrijveld. Zij zal ingaan op wat er bij de andere rol komt kijken en de keuzemogelijkheden van de huidige wetgeving aanstippen. Daarna zal aan de hand van stellingen iedereen in de gelegenheid worden gesteld een inbreng te leveren dan wel vragen te stellen. 

Dit debat is voor iedereen toegankelijk. Burgers, ondernemers, vertegenwoordigers van de media,  (toekomstige)raadsleden, college en medewerkers van de gemeente worden van harte uitgenodigd! Een open debat tussen alle aanwezigen staat voorop!!

Wanneer Maandag 10 maart, aanvang 19:30 uur
Waar Wijkzaal Herteheym, Putkamp 6a, 6049 AK Herten
Gespreksleider Maarten Bonnemaijers

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met:

Fons Zijlstra
fons.zijlstra@me.com
tel.: 06 52100204» Terug