Gewoon doen!
LAATSTE NIEUWS : PARKEERAPP: WETHOUDER MOET DOOR HET STOF GAAN!RAADSVERGADERING 24 meiEENZAAMHEIDWIE GAAT DE FORMATIE KAR TREKKENEN HOE NU VERDER?
EN HOE NU VERDER? (23-03-18 14:11)

Voor de geïnteresseerden in hoe het nu verder gaat na de verkiezingen, u kunt op zaterdag 24 maart 2018 om 11.30 uur (inloop vanaf 11.00 uur) in TheaterHotel De Oranjerie een openbare, voor publiek toegankelijke, bijeenkomst bijwonen.

Deze bijeenkomst vormt de opstart voor het proces van coalitievorming. Deelname staat open voor maximaal twee personen van elke partij die in de nieuwe raad vertegen-woordigd is. Tijdens de bijeenkomst krijgt elke partij de gelegenheid zijn mening te geven over:
1. de verkiezingsuitslag;
2. de gevolgen die deze uitslag zou moeten hebben voor de samenstelling van de nieuwe coalitie;
3. de rol die de partij hierbij voor zichzelf ziet weggelegd.
In de bijeenkomst wordt zo mogelijk -op voorstel van de grootste fractie- een (in)formateur aangewezen. De bijeenkomst zal onder leiding staan van Petra Habets een onafhankelijke externe voorzitter.» Terug