Gewoon doen!
LAATSTE NIEUWS : PARKEERAPP: WETHOUDER MOET DOOR HET STOF GAAN!RAADSVERGADERING 24 meiEENZAAMHEIDWIE GAAT DE FORMATIE KAR TREKKENEN HOE NU VERDER?
PARKEERAPP: WETHOUDER MOET DOOR HET STOF GAAN! (06-09-18 17:35)

STADSPARTIJ ROERMOND vroeg, bij monde van raadslid Leon Coenen agendering aan over het gebeuren rondom de parkeerapp in de commissie ruimte van 5 september j.l. Als volksvertegenwoordiger hoor je graag wat er in de samenleving speelt. Wordt je graag door de inwoners van je stad aangesproken. Maar wanneer dat massaal gebeurt, dan zit er vaak, niet altijd, iets heel erg fout. Dan moet je het onderwerp in een gemeentelijke commissie agenderen. De verantwoordelijke wethouder ermee confronteren. De invoering van het nieuwe digitale parkeersysteem was een zodanig grote bron van ergernis voor vele inwoners, dat daar aandacht voor gevraagd werd.

Inwoners stuurden in grote getale mails naar de fractie van de SPR, spraken leden van de Stadspartij Roermond aan. Op straat, bij de 3 bijeenkomsten, op een bijeenkomst voor laaggeletterden. Zelfs in een andere stad werd een fractielid aangesproken door mantelzorgers.

Onderwerp was de onduidelijke, moeilijke informatie door de gemeente, de onvoldoende adequate beantwoording van vragen, de privacy, het niet kunnen omgaan door digibeten en ouderen met de parkeerapp maar vooral ook de te korte invoeringstermijn.  Eind augustus en begin september in totaal 3 avonden, terwijl de invoering vrijwel meteen aanstaande is.

Ook de wethouder had intussen begrepen dat de invoering toch niet helemaal zo vlekkeloos verliep als hij gehoopt had. De bedoeling was goed, de uitvoering was heel wat minder.

In zijn beantwoording van de vragen zegde hij o.a. toe:

  • Kraskaarten zijn geldig tot 31 maart 2019
  • Telefonisch aan- en afmelden komt in de aanbesteding (was men even vergeten!)
  • Leges verbonden aan het nieuwe systeem gelden tot en met 31-12-2019 (12 maanden betalen, 16 maanden krijgen)
  • Evaluatie in de commissie Ruimte op 30 januari 2019

Digitalisering  is de toekomst, maar volgens de Nationale Ombudsman moet de overheid er voor zorgen dat het systeem gebruiksvriendelijk is. Niet alleen inzetten voor het gemak van de overheid. Uitgangspunt moet zijn een goede dienstverlening van de overheid naar de burger.

 » Terug