Gewoon doen!
LAATSTE NIEUWS : PARKEERAPP: WETHOUDER MOET DOOR HET STOF GAAN!RAADSVERGADERING 24 meiEENZAAMHEIDWIE GAAT DE FORMATIE KAR TREKKENEN HOE NU VERDER?
Contact

Telefoon:  0475-310827 / 06-20613868
Email:       leon.coenen@planet.nl 

Website:   www.stadspartijroermond.nl

 

 

Wilt u de gehele gemeenteraad aanspreken/ bereiken? 

 

Dit zijn uw opties:

  • Spreekrecht raads- commissievergaderingen
  • Burgerinitiatieven

 

Spreekrecht raads- commissievergaderingen 


 

Burgers hebben de mogelijkheid om in de raads- commissievergaderingen het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen. Slechts in enkele, in de wet vastgelegde, uitzonderingsgevallen is het niet mogelijk gebruik te maken van het spreekrecht. Diegene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit tenmiste 24 uur voor aanvang van de raadsvergadering aan de griffier: Jos Vervuurt.

Bij het aanmelden vermeldt  uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wil voeren.

 

Hebt u hierbij hulp nodig? De Stadspartij is u hierbij graag van dienst.

 

Email:       leon.coenen@planet.nl 

Telefoon:  0475-310827 / 06-20613868

Griffier:     vervuurt.h@roermond.nl of 04575-359999
 

Burgerinitiatieven


 

De gemeenteraad heeft in de verordening burgerinitiatieven bepaald dat burgers, onder bepaalde voorwaarden, de mogelijkjheid hebben om rechtsrtreeks voorstellen op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Een van de voorwaarden is dat een verzoek door minimaal 50 personen van 16 jaar en ouder moet worden ondersteund. Indien daaraan behoefte bestaat is de griffier van de gemeenteraad graag bereid de helpende hand te bieden bij het opstellen van een burgerinitiatiefvoorstel. 

Ook De Stadspartij kan u hierbij van dienst zijn.

Email:      leon.coenen@planet.nl

Telefoon:  0475-310827 / 06-20613868

Griffier:     vervuurt.h@roermond.nl of 04575-359999