Gewoon doen!
LAATSTE NIEUWS : PARKEERAPP: WETHOUDER MOET DOOR HET STOF GAAN!RAADSVERGADERING 24 meiEENZAAMHEIDWIE GAAT DE FORMATIE KAR TREKKENEN HOE NU VERDER?
Vragen
commerciele bibliotheek in Swalmen? Wonen Milieubeleid
Jeugdbeleid Kantorenmarkt Monumentenzorg
Ijzeren Rijn Binnenstad Burgerparticipatie Links

Milieubeleid
24 Januari 2006  Koninginnelaan is een van de meest luchtvervuilde straten van Nederland

1. Is de in 2004 uitgevoerde rapportage naar de luchtkwaliteit de meest recente of baseert u zich in deze rapportage op meetgegevens uit 2001? Uit uw rapportages is ons niet duidelijk van welke meetgegevens u uitgaat, daarom verzoekt de Stadspartij Roermond uw college om de meest recente rapportage op grond van het Besluit Luchtkwaliteit.

 

2. Wij verzoeken uw college op zeer korte termijn (aanvullende) metingen te doen verrichten  naar de luchtkwaliteit op de diverse wegvakken van de Koninginnelaan? Belangrijk is om daarbij piekwaarden vast te stellen.

 

3. Staat uw college nog steeds achter de conclusies naar aanleiding van de rapportage uit 2004?

 

4. Wij verzoeken u onderzoek te doen naar de intensiteit van het vervoer van gevaarlijke stoffen via  de Koninginnelaan 

 

5. Indien uit het onder 4 genoemde onderzoek blijkt dat er inderdaad sprake is van frequent vervoer van gevaarlijke stoffen over onder andere de Koninginnelaan, verzoeken wij u om adequate maatregelen teneinde dergelijk vervoer niet meer door stedelijk gebied te leiden. (een alternatief is het omrijden via Wirosingel, N280 West en Napoleonsweg)

 

6. Wij verzoeken u om zo spoedig mogelijk een gezondheidsonderzoek te laten uitvoeren door de GGD Noord ? en Midden Limburg om te kunnen vaststellen hoeveel bewoners inmiddels luchtwegklachten hebben die het gevolg zouden kunnen zijn van luchtverontreiniging.

Prioriteit bij dit onderzoek moet volgens ons gegeven worden aan de bewoners die het dichtst bij de weg wonen namelijk langs het wegvak Prins Bernardsstraat ? Brede weg.

Vooruitlopende op dit onderzoek verzoeken wij u te bevorderen dat binnen afzienbare termijn voorlichtingsfolders aan de bewoners worden verstrekt over het verband tussen luchtverontreiniging en gezondheidsklachten. Door de GGD Eindhoven is een dergelijke folder ontwikkeld waarin onder meer wordt aangeven dat uit onderzoeken blijkt dat mensen die dicht bij een drukke weg wonen twee maal zoveel kans lopen vervroegd te overlijden aan een long - of hartziekte dan mensen die verder van een drukke weg wonen. Mensen die dichter bij een drukke weg wonen dan 50 meter lopen volgens dit onderzoek een extra risico.

 

5.Veel bewoners dringen aan op een aantal maatregelen zoals; meer groen langs de weg, snelheidsbeperking, plaatsen van flitspalen omdat er tijdens avond ? en nachturen veel te hard wordt gereden, verstrekken van luchtverversingssystemen en mondkapjes, een gewijzigde routering van het vrachtverkeer en het doen van een beroep op het overige verkeer om deze weg in ieder geval tot januari 2008 zoveel mogelijk te mijden.    

 

Wij verzoeken u om een standpunt inzake deze verzoeken in relatie tot het Besluit luchtkwaliteit en de regelgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen.

 

Met belangstelling zien we uw reactie tegemoet.

Leon Coenen                                                                       Paul Diederen