Gewoon doen!
LAATSTE NIEUWS : PARKEERAPP: WETHOUDER MOET DOOR HET STOF GAAN!RAADSVERGADERING 24 meiEENZAAMHEIDWIE GAAT DE FORMATIE KAR TREKKENEN HOE NU VERDER?
Vragen
commerciele bibliotheek in Swalmen? Wonen Milieubeleid
Jeugdbeleid Kantorenmarkt Monumentenzorg
Ijzeren Rijn Binnenstad Burgerparticipatie Links

Jeugdbeleid

4 November 2004     "Jongerenraad"

 

De Raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 4 november 2004 bij gelegenheid van de behandeling van de begroting voor het jaar 2005


Overwegende dat

  • dat de Jongerenraad helaas ter ziele is gegaan en dat er geen echt platform of inspraakorgaan bestaat voor Jongeren;
  • de Jongeren zijn benaderd door de Werkgroep Normen en Waarden om o.a. te inventariseren wat er leeft onder de Jongeren op het gebied van Veiligheid, Cultuur en algemene voorzieningen;
  • er een beperkt aantal, maar wel actieve en goedwillende, Jongeren zijn bereikt om in de Raadszaal een brede discussie aan te gaan met stellingen en open vragen;
  • uit de opkomst blijkt, dat de Jongeren kennelijk onvoldoende zijn bereikt ;
  • zinvolle thema?s op een onorthodoxe manier behandeld zijn;

Roept het College op

  1. Om de Jongeren op een verfrissende ?vette?, maar wel serieuze manier te benaderen via bijvoorbeeld bekende websites, zoals TMF, de Azijnfabriek en de sites van de scholen (gelinkt aan Roermond.nl) en via andere kanalen, zoals de schoolkranten en flyers;
  2. Om een brainstormsessie buiten het Stadhuis op te zetten en daarbij ondersteuning te vragen van bijv. leraren maatschappijleer en andere Jongerenwerkers;
  3. Om een klankbord en een Jongerenwebsite te cre?ren met, door en voor Jongeren met als doelstelling om door hun gekozen idee?n  te laten uitwerken en dit te betrekken in de nota ?Jongeren in de Groei?, dat vervolgens ook echt uitgevoerd wordt met, door en voor Jongeren;
  4. Gelden te zoeken (binnen bestaande posten Communicatie en Jongerenbeleid) om binnen de scholen een voorlichtingscampagne over de Raad te laten houden en hierin actuele thema?s te laten bespreken. Dit te laten invullen door telkens minimaal twee raadsleden af te vaardigen naar de Roermondse scholen.


En gaat over tot de orde van de dag

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 november 2004

De Raad voornoemd            De Griffier         De Voorzitter


Ingediend door: 

Marianne Smitsmans-Burhenne (GL)                Leon Coenen (Coenen)

Cees Moison (GL)                                        Paul Diederen (L?97)